• Quy chuẩn QCVN 01 2011/BCT An toàn trong khai thác than

  2018/12/27 · Quy chuẩn này quy định các biện pháp bảo đảm an toàn trong khai thác than hầm lò. Điều 2. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng bắt buộc đối với những tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến khai thác than hầm lò.

  Nhận giá
 • Cách kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường theo luật thuế

  b) Công ty đầu mối tiêu thụ than kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường cho toàn bộ số thuế bảo vệ môi trường phát sinh đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa theo mẫu tờ khai số 01/TBVMT và phụ lục số 02/TBVMT ban hành

  Nhận giá
 • PHỤ LỤC 01VnDoc

  2017/08/29 ·Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu.Trường hợp là đảng viên theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

  Nhận giá
 • Hướng dẫn cách kê khai thuế bảo vệ môi trường mới nhất

  2017/11/11 · Công ty đầu mối tiêu thụ than kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường cho toàn bộ số thuế bảo vệ môi trường phát sinh đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa theo mẫu tờ khai số 01/TBVMT và phụ lục số 01-1/TBVMT ban

  Nhận giá
 • Nhóm ngành khai thác và thu gom than cứng gồm

  2018/08/01 · Nhóm ngành khai thác và thu gom than cứng gồm những hoạt động được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu

  Nhận giá
 • Mẫu báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu than trên địa

  2018/02/28 · Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu than trên địa bàn (phụ lục 2) ban hành kèm theo Thông tư sổ 15/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về xuất

  Nhận giá
 • Mẫu báo cáo hiện trạng khai thác sử dụng nước mặt

  2015/10/21 · I. Hiện trạng công trình khai thác sử dụng nước xin cấp phép >> Xem thêm Mẫu xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt (Phụ lục 2.8) 1. Trình bày cụ thể vị trí nhiệm vụ quy mô của công trình các

  Nhận giá
 • Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành

  2018/08/24 · Quyết định này quy định chi tiết Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm danh mục (Phụ lục I đính kèm) và nội dung (Phụ lục II đính kèm) được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước. Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Nhận giá
 • Phụ lục Ib PHÂN CÔNG THẨM QUYỀN CẤP GIA HẠN

  Phụ lục Ib PHÂN CÔNG THẨM QUYỀN CẤP GIA HẠN CẤP LẠI THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG Theo Nghị đị nh 44/2016/NĐ-CP hư ớng dẫn Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuậ t an toàn lao đ ộng huấn luyện an toàn vệ sinh

  Nhận giá
 • Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác cát mới nhất 2020

  2019/12/24 · 2. Nội dung tư vấn về xin cấp giấy phép khai thác cát Theo quy định của luật khoáng sản 2010 "Khoáng sản là khoáng vật khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn thể lỏng thể khí tồn tại trong lòng đất trên mặt đất bao gồm cả khoáng vật khoáng chất ở bãi thải của mỏ".

  Nhận giá
 • CÔNG TY CP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÂM THEN

  2019/07/16 · CÔNG TY CP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÂM THEN có mã số thuế 5200901265 được cấp vào ngày 16/07/2019 cơ quan Thuế đang quản lý Cục Thuế Tỉnh Yên Bái Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thôn Cát Xã Tân Lập Huyện Lục Yên Yên Bái

  Nhận giá
 • CÔNG TY CP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÂM THEN

  2019/07/16 · CÔNG TY CP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÂM THEN có mã số thuế 5200901265 được cấp vào ngày 16/07/2019 cơ quan Thuế đang quản lý Cục Thuế Tỉnh Yên Bái Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thôn Cát Xã Tân Lập Huyện Lục Yên Yên Bái

  Nhận giá
 • Tỉ lệ hưởng lương hưu khi làm khai thác than trong hầm

  2019/09/04 · Như vậy công việc khai thác than trong hầm lò gồm 24 công việc cụ thể được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau 1. Khai thác mỏ hầm lò. 2. Khoan đá bằn g búa máy cầm tay trong hầm lò.

  Nhận giá
 • Nước phục vụ sinh hoạt có phải nộp tiền khai thác tài

  2020/04/13 · Căn cứ Điều 5 và Phụ lục I của Nghị định Nghị định số 82/2017/NĐ-CP thì mức thu đối với mục đích sử dụng nước cho sản xuất vật chất là M = 1 5 đối với mục đích sử dụng nước cho hoạt động kinh doanh dịch vụ là M = 2 .

  Nhận giá
 • Khai thác mỏWikipedia tiếng Việt

  Khai thác mỏ là hoạt động khai thác khoáng sản hoặc các vật liệu địa chất từ lòng đất thường là các thân quặng mạch hoặc vỉa than.Các vật liệu được khai thác từ mỏ như kim loại cơ bản kim loại quý sắt urani than kim cương đá vôi đá phiến dầu đá muối và kali cacbonat.

  Nhận giá
 • HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHU KỲ PHÂN CẤP TÀU

  HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHU KỲ PHÂN CẤP TÀU ĐANG KHAI THÁC B-04 CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM2008 2 Phụ lục 4.5 Giới hạn hao mòn cho phép đối với các kết cấu thân tàu và thiết bị.. 168 Phụ lục 4.6 Hướng dẫn

  Nhận giá
 • Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT về chứng nhận nguồn

  2019/03/05 · PHỤ LỤC I BIỂU MẪU KHAI THÁC THỦY SẢN BÁO CÁO KHAI THÁC THỦY SẢN (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Mẫu số 01

  Nhận giá
 • Điều kiện để người khai thác than trong hầm lò được về

  2019/08/28 · "PHỤ LỤC CÔNG VIỆC KHAI THÁC THAN TRONG HẦM LÒ (Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội) 1. Khai thác mỏ hầm lò. 2. Khoan đá bằn g búa máy cầm tay trong hầm lò.

  Nhận giá
 • PHỤ LỤC CÔNG NHẬN

  PHỤ LỤC CÔNG NHẬN ACCREDITATION SCHEDULE (Kèm theo quyết định số 342.2018/QĐ-VPCNCL ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ t/ in

  Nhận giá
 • PHỤ LỤC IIBusiness Facilitation

  PHỤ LỤC II DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ) TT Dự án Quy mô 1 Các dự án thuộc

  Nhận giá
 • PHỤ LỤC IChinhphu.vn

  Phụ lục II DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ THĂM DÒ TÀI NGUYÊN THAN (Ban hành kèm theo Quyết định số 60 /QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ) _____ STT Tên đề án Khối lượng thăm dò

  Nhận giá
 • Quyết định 71/2014/QĐ-UBND thăm dò khai thác sử

  2014/12/22 · Ngày 22/12/2014 Tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định 71/2014/QĐ-UBND thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Kon Tum đến 2020 tầm nhìn 2030 Thuộc lĩnh vực Tài nguyênMôi trường và sẽ có hiệu lực kể từ ngày

  Nhận giá
 • Phụ lục 04 mẫu phụ lục phát sinh ngoài hợp đồng

  2020/01/27 · Phụ lục 04 mẫu phụ lục phát sinh ngoài hợp đồng I. HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHỤ LỤC SỐ 04 Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý thanh toán vốn đầu tư

  Nhận giá
 • Phụ lục I-5 Báo cáo chuyến Tham quan học tập lập

  khai khoáng đồng thi ờđảm bảo hoạt động khai thác khoáng sn nhảt là khai ấ thác than ngày càng bền vng hữ ơn. Để đáp ứng mục tiêu phn đấu đếấ n nm ă 2020 xây dng Quự ảng Ninh trở thành tỉnh dch vị ụ công nghiệp hiện

  Nhận giá
 • Điều kiện để hưởng hưu trí với người làm công việc khai thác

  2019/12/31 · 1. Người lao động từ đủ 50 tuổi trở lên khi nghỉ việc được hưởng lương hưu nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò quy định tại Phụ lục ban

  Nhận giá
 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01 2011/BCT về an

  2020/05/18 · Hướng dẫn chi tiết việc lập hộ chiếu đào chống lò khai thác thực hiện theo Phụ lục I của Quy chuẩn này. 4. Phải bố trí khám chờ đợi ở các sân ga giếng đứng giếng nghiêng dùng để vận chuyển người lênxuống.

  Nhận giá
 • PHỤ LỤC IIBusiness Facilitation

  PHỤ LỤC II DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ) TT Dự án Quy mô 1 Các dự án thuộc

  Nhận giá
 • Ngành Khai thác vận tải ra làm gì Ngành học chiếm

  Mục lục 1. Bạn hiểu gì về vận tải và ngành khai thác vận tải 2. Những công việc mà bạn có thể làm việc với ngành này 3. Cơ hội việc làm ngành khai thác vận tải rộng mở hơn 4. Làm thế nào để theo học được ngành khai thác vận

  Nhận giá
 • PHỤ LỤC (1)JICA

  (Khai thác mỏ) Khai thác than 3.00 Chế biến than 1.05 Khai thác vôi 0.15 Khai thác khoáng sản Khai thác vật liệu xây dựng Khai thác cát 0.11 Khai thác đá 0.02 (N ước chất thải dịch vụ công cộng) Dịch vụ tang lễ Các cơ sở ị

  Nhận giá
 • Nghỉ hưu sớm do khai thác than trong hầm lò áp dụng

  2018/12/28 · Căn cứ Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì các công việc khai thác than trong hầm lò để xét nghỉ hưu sớm gồm có 1. Khai thác

  Nhận giá
 • Mẫu báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu than trên địa

  2018/02/28 · Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu than trên địa bàn (phụ lục 2) ban hành kèm theo Thông tư sổ 15/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về xuất

  Nhận giá
 • Phụ lục 04 mẫu phụ lục phát sinh ngoài hợp đồng

  2020/01/27 · Phụ lục 04 mẫu phụ lục phát sinh ngoài hợp đồng I. HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHỤ LỤC SỐ 04 Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý thanh toán vốn đầu tư

  Nhận giá
 • Nhóm ngành khai thác và thu gom than cứng gồm

  2018/08/01 · Nhóm ngành khai thác và thu gom than cứng gồm những hoạt động được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu

  Nhận giá